Etter krigen ble tyskernes sagbruk og snekkeri ved Fossem brukt til yrkesrettede kurs. Foto fra skolens samlinger.
Etter krigen ble tyskernes sagbruk og snekkeri ved Fossem brukt til yrkesrettede kurs. Foto fra skolens samlinger.