Vårtun hagebruksskole i Eggelia. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.