Frå venstre Johan Kvarving, Julius Stamnes og Jorleif Johnsen, dei tre første lærarane på Steinkjer private landsgymnas. Foto frå skolens arkiv.