I kommunelokalet på Snippen hadde skolen klasserom i perioden 1932 - 1935. Lærarrommet var i stua til Kristian Kristiansen i nabohuset. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.