Første russekull og lærarar 1935. Foto Behrends, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.