Lærarane måtte rette mye og elevane hadde 4 - 5 timar leksetid om kveldane. Teikning Aksel Arnesen.