Utsnitt frå sida med «Heimeadresse» og «Bustad i byen» for elevane i ein tilfeldig klasse i 1948. For heile klassen budde 36,4 % av elevane heime. Foto frå skolens arkiv.