Olav Ulseth, nettopp heimkommen frċ Sverige. Illustrasjon frċ jubileumsheftet.