Fag og timefordelinga til lærarane i skoleåret 1940/41. Frå skolens arkiv.