Diagram som syner variasjon i elevtalet for perioden 1932 - 1957. Krigsåra er skraverte. Illustrasjon frå jubileumsheftet.