Den nye skolelova i 1974 opna for fylkeskommunale skolar. Namnet vart då endra frå Steinkjer gymnas til Steinkjer vidaregåande skole. Foto Harald Duklæt.