Johan Kvarving var rektor ved skolen frċ starten i 1932 fram til 1972. Teikna av Olav Myhr 1972.