Eksempel på lønningstala for to av dei tilsette, Johan Kvarving og Jorleif Johnsen, for skoleåret 1935 - 1936. Foto frå skolens arkiv.