Russen hadde inga undervisning og heller ikkje eksamen våren 1942, men lærarrådet fastsette artiumskarakterar ut frå standpunktkarakterane. Foto frå skolens arkiv.