Klüwer tegna feltet tidlig på 1800-tallet slik det så ut da det ennå var ganske urørt.