Utsikt østover fra Nattsjøberget. Forbi Skansberget, Kippe og Lægran (skjult bak åsen) gikk «Svenskveien», og den fortsatte over åsen på høyre side av bildet og like forbi Nattsjøberget. Foto: Einar Sandvik, 2016.