Helleristningsfeltet er i skogkanten til venstre for gården Bardal