Timeplan for reallinja på Steinkjer Landsgymnas, med 36 uketimer.