En av inngangene til talkgruva i Slipsteinsberget. Foto: Harald DuklŠt.