Gruveanlegget i Slipsteinsberget. Skisse: Harald DuklŠt