Solberg Steinindustri med serpentinittkuppen i bakgrunnen. Foto: Harald DuklŠt.