Det er et stort spenn i tid mellom hjullasteren og sporene etter gryteuttak i Slipsteinsberget i bakgrunnen. Foto: Harald DuklŠt.