R°ing med bile demonstrert av Jon Olav Kringen.Foto: Harald DuklŠt