Soldatundervisning for den norske arme fra 1850. Forordet avsluttes med: "Det Øvrige af Bogen kan Du til nyttigt Tidsfordriv i ledige Stunder paa egen Haand læse. Gid Du deri fandt Fornøielse". Privat eie.