Kart over tyske militære installasjoner og minefelt nedtegnet 1944 - 45 og sendt til norske styrker i Sverige og England.