mandag, 05.06.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Bronsealder

Forfatter: Einar Sandvik

Kartgrunnlag: Statens kartverk
Kartgrunnlag: Statens kartverk

ELDRE
STEINALDER
YNGRE
STEINALDER
BRONSE-ALDER ELDRE JERNALDER YNGRE JERNALDER
8000 f.Kr. - 3000 f.Kr. 3000 f.Kr - 1800 f.Kr eldre bronsealder 1800-1000 f.Kr

yngre bronsealder 1000-500 f.Kr.
førromersk jernalder 500 f.Kr - Kr.f.

romertid
Kr.f - 400

Folkevandr-tid 400 - 600
merovinger-tid 600 - 800

vikingtid 800 - 1000
3000 f.Kr. 1800 f.Kr. 500 f.Kr. 600 1000
Perioden blir kalt bronsealderen fordi folk begynte å bruke redskaper og smykker av bronse i denne perioden. Mesteparten av redskapene som folk brukte, var likevel av stein, bein og tre, slik som i steinalderen.

Husdyra kunne gå ute om vinteren i bronsealderen. Klimaet var varmere og tørrere enn i våre dager, og skogen strakte seg høyere til fjells, men fra omkring 1000 f. Kr begynte det å bli kaldere og mer nedbør.

Havnivået i bronsealderen varierte fra ca 20 m over dagens nivå rundt 1800 år f. Kr til 12-15 m over nåtidsnivået omkring 500 f. Kr.

I bronsealderen var Reinsvatnet, Fossemvatnet og Snåsavatnet blitt ferskvatn, adskilt fra Trondheimsfjorden. Inderøya var ennå ei øy.
Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler