fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Norsk Jernverk

Forfatter: Magne Kvistad

Et manipulert bilde der Norsk Jernverks industriområdet i Mo i Rana er plassert på Lundleiret ved Steinkjer. Foto: "Mo Industripark" fra Rana Museum og "Lundleiret" fra Harald Duklæt.

Tenk om Norsk Jernverk hadde blitt bygd i Egge! Hvilke konsekvenser og innvirkninger ville dette ha hatt for hele Innherred i de årene som er gått etter 1946, og fram til nedleggelsen i 1988?
Jernverket kom i full drift først i 1955, og hadde rundt 4500 ansatte i slutten av 1970-årene. Befolkningsveksten i Mo var i perioden hele 225 % som følge av etableringen av jernverket.

Steinkjer-alternativet falt bort av flere grunner. Det vesentligste og mest negativet var en alt for usikkert strømforsyning. Namsen-vassdraget var bl.a. ikke utbygd ennå, og det var heller ikke et statlig kraftselskap i området.
Det var dessuten flere lokale sterke personligheter som motarbeidet etableringen i Steinkjer.


Dr.art. Hilde Gunn Slottemo ved NTNU har skrevet en interessant, utfyllende og god artikkel i Årbok 2006, Nord-Trøndelag Historielag, side 151 – 167:
En kontrafaktisk historiefortelling: Steinkjer som statlig industriby.


Steinkjer som stor industriby?
Norsk Jernverk