mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

1900 – 1940 Utbygging av leiren

Forfattar: Svein Vestrum

Leiren 1940. Faksimile frå Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr. 13, 1928-1995.

Men det skjedde meir som var viktig for militærleiren i 1900. Den store bybrannen gjorde at det vart nærmast umogleg å losjera inn soldatar og offiserar i privathus i byen under øvingsperiodane, slik det hadde vori vanleg før. No måtte nok fleire finna seg i å liggja i telt, og som ei følgje av brannen vart det da også sett i gang arbeid med å setja opp hus inne på det militære området. Før 1900 var det berre få bygningar på Sannan; det som er nemnt er to depot, ei vognbu, eit ammunisjonshus, eit telthus, tre latriner og to brønnar.

I tida som følgde vart det stor byggjeaktivitet på leirområdet, og i perioden 1901 – 1917 kom det opp forlegningar for mannskap og befal, kjøkken, spisesal, handverksbrakke, badehus, og sjukestove.

Eit av dei bygga som kom til å bli eit viktig samlingspunkt for mange var ”Soldathjemmet”, som vart opna i 1913. Namdal krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund fekk huset reist, og tanken bak var at dette skulle vera ein trygg og god møteplass for soldatar som var langt heimefrå. Frå 1948 var dette bygget kantina i leiren. (Huset vart rivi i 2005.)

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise