lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

1940 – 1945 Hestestallar og treplattar

Forfattar: Svein Vestrum

1941. Tyskarane gjennomførte ei rask utbygging av militærleiren på Sannan. Foto: Aage Langhammer, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Også i åra under okkupasjonen vart det bygd mykje på Sannan. Tyskarane fekk sett opp mange hus på området, kanskje rundt tretti i alt. Blant anna kom bygningane i Kroghbakken-delen av leiren opp i krigsåra.

Det som elles er litt interessant når det gjeld krigsåra, er tyskarane si store satsing på transport og kommunikasjonar,og da transport av eit anna slag enn det vi har i dag. Alle hestestallane som vart bygde på Sannan, omkring 25 i talet, og med plass til eit par hundre hestar i kvar, fortel litt om dette.

Dei mange treplattane som vart samanspikra på Sannan har også med satsing på kommunikasjonar å gjera, men noko heilt anna enn hestekyss. Pallane vart transporterte til Ørlandet, der dei skulle brukast til å skapa eit meir stabilt fundament for den flyplassen tyskarane bygde der.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise