lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trengsel på Sannan hausten 1945

Forfattar: Svein Vestrum

Tyske krigsfangar skal sendast ut av landet. Norske soldatar følgjer nøye med mens dei pakkar sakene sine. Foto: Sigurd Hegdahl, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Den første perioden etter krigen vart ei litt spesiell tid på Sannan, av to ulike årsaker. Leiren vart for det første svært tett ”befolka” dei første månadene etter at freden kom fordi Sannan fungerte som overføringsleir for tyske styrkar som hadde vori i Nord-Norge og skulle tilbake til Tyskland. Tyskarane venta på Sannan til det var tilgjengeleg transportkapasitet, slik at dei kunne sendast ut av landet. Transporten gikk dels med båt frå Trondheim, dels med tog over Storlien.

Medan tyskarane hadde tilhald på Sannan, vart dei sette i arbeid på ulike stader i distriktet. Som rimeleg kunne vera fekk dei ta del i å setja i stand att etter krigen. Minerydding og fjerning av piggtråd stod såleis på programmet, men også meir sivilt samfunnsnyttig arbeid vart dei sette til. Vegstrekninga Trana – Bruem vart bygd på denne måten, og slik var det også med idrettsplassane på Gimle i Egge og den på Sparbu.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise