torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?

Forfattar: Svein Vestrum

Faksimile frå TA "Fredsvåren 1945".

Det var ikkje problemfritt å ha kontroll med ein leir som var nokså overfylt av tyske militære. Det kom snart opp ein mistanke om at krigsforbrytarar kunne skjula seg blant dei vanlege soldatane på Sannan. Dette galdt fangevaktarar mistenkte for brotsverk på Falstad og på Vollan i Trondheim. Førti – femti personar , ”gestapistar”, som avisene skreiv, vart tekne, mistenkte for dette.

Ein del kvinner, norske kvinner, av dei som vart kalla ”tyskartøser”, budde også i leiren. Omkring førti norsk-tyske familiar budde der i denne overføringsperioden. Det var kvinner som hadde lysingsattest eller svangerskapsattest som fekk lov til å opphalda seg på Sannan. 15. november 1945 kunne lokalavisa (Nord-Trøndelag og Inntrøndelagen) fortelja at det hadde vori ”storbryllup” i leiren dagen før: Tolv par hadde vorti vigde; tolv norske kvinner hadde altså gifta seg med tyskarar denne dagen.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise