lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sivil bruk av leiren etter krigen

Forfattar: Svein Vestrum

"Arnljot Gjelline" vart framført i Kinobrakka under jubileumskonserten til Steinkjer Mannssangforening i 1950. Foto: Martin Knoph. Privat eige.

Det andre som gjorde forholda på Sannan litt annleis og spesielle rett etter krigen var det sivile samfunnet sin bruk av militært område. Frå kommunen si side vart det arbeidd aktivt for å få ta delar av Sannan i bruk da krigen var over. Den store mangelen på husrom etter bombinga i april 1940 var det som låg bak.

Sist i november 1945 fekk kommunen ta i bruk seks av brakkene. I fem vart det leilegheiter og hyblar, medan det i ein bygning skulle vera offentlege kontor. I denne flytta fylkeskontoret (fylkesadministrasjonen) og politikammeret inn. Desse hadde i tida før hatt tilhald på gamleheimen. Denne flyttinga skapte dermed ein liten kjedereaksjon: No fekk dei eldre flytta tilbake til gamleheimen i sentrum, etter midlertidig opphald på gamleheimane på Egge og Trana, og elles på gardar rundt omkring.

Nemnast må det også at det vart kino i leiren. Det som hadde vori ”teaterbrakka” vart no "kinobrakka". Steinkjer kino hadde tilhald der fram til samfunnshuset vart opna i 1952. Lokalet vart også brukt til ymse andre kulturarrangement.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise