lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Nye bygg forandrar leiren

Forfattar: Svein Vestrum

Steinkjersannan leir 1953. Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, 1953 - 1993, 1993.

Det hadde vorti ein naturleg pause i bygginga etter krigen, men på 1950-talet vart det reist fleire hus att. Ein del bygg og anlegg kom fordi motoriserte kjørety no for alvor var ein viktig del av landforsvaret. Mekaniske verkstadar vart utvida og meir innretta mot bilar, og fleire garasjeanlegg kom også .

Også i tiåra som følgde vart det sett opp nybygg når det melde seg behov, ja faktisk var det byggjeaktivitet på Sannan nesten heilt fram til leiren vart nedlagt i 1995. Det siste nybygget var depotet, som vart teki i bruk i 1991. Det gamle brann ned i 1989.

Av viktige nybygg kan det nemnast at ei ny sjukestue stod ferdig i 1961. For dei som hadde ansvaret for sjuketenesta vart det nok opplevd som eit stort framsteg da dei kunne flytta ut av brakke 77 og inn i dette nybygget. Sjukestua vart bygd på den tomta der bustadblokka ”Obersten” står i dag.

I 1966 fekk leiren sitt eige postkontor, med adresse ”Steinkjersandan”. I 1986, da postnummer skulle vera med, vart adressa endra til ”7714 Steinkjersandan”.

Leiren fekk også sitt eige kapell. Det skjedde i 1978, da det gamle ”Stabburet”/telthuset (bygd i 1839) vart innvigd og skulle fungera som gudshus. I denne samanhengen er det også naturleg å nemna at IØ III hadde hatt eigen feltprest sidan 1967. Før den tid hadde garnisonspresten i Trondheim hatt ansvaret for prestetenesta.

Det tidlegare telthuset vart flytta inn i leiren og ombygd til kapell. Foto: Morten Stene.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise