lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ein annleis kvardag for soldatane

Forfattar: Svein Vestrum

Kvinner i uniform, eit vanleg syn etter 1980. Foto utlånt av Rinnleirets Venner.

Livet som soldat endra seg også, både på Sannan og i andre leirar, tendensen var vel at det vart litt friare forhold, og litt meir likt livet i samfunnet elles. Eitt eksempel på dette er ordninga med at soldatane kunne bruka sivilt antrekk utanfor leiren når dei hadde fått innvilga perm. I 1967 kom denne ordninga, og i 1975 fekk også soldatane lov til å bruka sivile klede inne i leiren, når dei ikkje var i teneste. Ordninga med laurdagsfri er eit anna eksempel på litt friare forhold for soldatane. Frå 1971 fekk dei fri annankvar laurdag, frå 1983 kvar.

Enda eit eksempel på at samfunnsendringar også fekk følgjer i forsvaret og på Sannan, er det at kvinnene kunne trekka i uniform. I 1980 fekk leiren det første kvinnelege befalet, og i 1981 kom det inn fem kvinner på USK-kurs.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise