mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Innrykk

Forfatter: Kjell Hansen

Jernbanestasjonen, rekruttenes første møte med Steinkjer. Foto utlånt av Rinnleirets Venner.

Jeg skal mimre litt om det første innrykket av rekrutter til IØ 3 på Steinkjersannan.
Jeg møtte som nybakt sersjant i mars 1953 og ble med på mottaket av de første soldatene som skulle få sin rekruttutdannelse ved Infanteriets Øvingsavdeling nr. 3 (IØ3).

I underkant av 1000 ungdommer fra hele landet møtte. Det var en blanding av by- og landsungdom. Studenter, yrkesaktive, hjemmeværende – ja alle kategorier var representert.

Det var en krevende oppgave å ta hånd om alle disse ungdommene. Mange hadde ikke vært hjemmefra før. Her skulle Trøndere, Bergensere, Sørlendinger og Finnmarkinger bli soldater i samme tropp og kompani. De skulle forlegges i brakker med fra 8 til 12 mann på hvert rom. Noen måtte også forlegges i 16-manns telt da det ikke var plass til alle i brakkene.


Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise