lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kjelder

Forfattar: Svein Vestrum

Gyldendals store konversajonsleksikon, 3. utg 1972
Steinkjerleksikonet
Jarle Skei (på Steinkjer kunnskapsportal)
Olav Skevik (på Steinkjer kunnskapsportal)
W.T. Sommerschildt: Nordre Trondhjems infanteriregiments historie, 1928
Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr 13 1928-1995, 1996 (v/Leif Aune, Edvin Drage, Kjetil Haugen, Willy Minsås, Leif Aagård)
Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3 – 1953 – 1993, 1993
Kjell Saxvik: Handel og handelsmenn i gamle Steinkjer. (Steinkjer handelsstands forening, 1970)

Aviser:
Nordenfjeldske Tidene, Indherreds-Posten, Indtrøndelagen, Indherred,
Nord-Trøndelag og Inntrøndelagen, Trønder-Avisa (frå 1952 -)

Munnlege kjelder:
Ole Reitan
Herlof Reitan

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise