mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-legeunderøkelse

Forfatter: Kjell Hansen

Innrykk våren 1954. De to offiserene er fenrik Kjell Hansen (nærmest) og fenrik Reidar Berg. Foto utlånt av Kjell Hansen.

Etter at rekruttene var inndelt i kompanier og tropper, ble de ledet til legeundersøkelse som foregikk i kinosalen. Dr. Grønseth, som var garnisons lege, klassifiserte rekruttene innenfor kategoriene: stridende A, stridende B (arbeidsdyktig) eller udyktig. De som ble kjent udyktige ble sendt hjem samme dag.

Innkallingen skapte problemer for mange ungdommer: For noen var det snart våronn. For andre var det eksamenstid o.s.v. Legeundersøkelsen var den siste utvei for å bli fritatt. Noen prøvde derfor å simulere dårlig rygg, svakt syn og forskjellige andre skavanker. Men dr. Grønseth som hadde erfaring fra tysklandsbrigadene var ikke lett å lure. Jeg husker en episode: En av mine rekrutter kom tvikroket frem til bordet til Grønseth og klaget på at han ikke kunne ta i gulvet som han fikk beskjed om. Grønseth ba gutten sette seg og han gjennomførte de andre undersøkelsene. Så ba han gutten reise seg igjen. Grønseth, som var en storrøyker, ”mistet” i gulvet en av de mange sigaretteskene han hadde liggende på bordet. ”Å - vil du være så snill å ta opp esken til meg”, sa Grønseth. Gutten gikk fem på: Bøyde seg raskt og plukket opp esken. ”Du klarte jammen å ta i gulvet - så du er stridende A”, sa Grønseth. ”Fan” sa gutten og gikk.

Etter at legeundersøkelsen var ferdig, gikk turen til kompanidepotene for utlevering av materiell og personlig utrustning, unntatt våpen, som ble utlevert fra bøssemakeren.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise