fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-utstyr og innkvartering

Forfatter: Kjell Hansen

Bilde fra 17.mai paraden 1954. Dette er kp.1 som var forlagt på Krogbakken. De 5 troppsjefene er fenrikene : (fra venstre) Nordgård, Blom, Raanes, Pettersen og Tallaksen. Nærmest lt. Sverre Olsen som var kp.sjef. Foto utlånt av Kjell Hansen.

Utstyret var mildt sagt i dårlig forfatning. Uniformene var brukt av flere tysklandbrigader og skotøyet var for det meste etterlatenskaper fra tyskerne. Mye tid gikk med til bytting og tilpassing av alt fra uniformer til underbukser og skotøy. Vi ble etter hvert flinke til å improvisere.

Rekruttene ble nå plassert på fra 8 til 12 manns rom. Vi oppdaget fort at Trøndere og Bergensere ikke passet så godt sammen. Heller ikke var det lurt å blande Finnmarkinger med Sørlendinger, så det lille vi hadde lært av pedagogikk og psykologi på befalsskolen kom nå med. Men det gikk seg til etter hvert. Og etter 3 mnd. rekruttskole ble soldatene overført til de stående avdelingene. De fleste ble sendt til Brigade Nord på Skjold og Setermoen.
Jobben var gjort og vi fikk ros av Generalinspektøren for Infanteriet for vel utført arbeid.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise