torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Soldatminne frå Sannan 6/1993

Forfattar: Frode Lindgjerdet

Steinkjersannan mai 1993. Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, 1953 - 1993, 1993.

Eg fekk min fyrste røynsle med Forsvaret da eg i juni 1993 møtte opp til rekruttskule på Steinkjersannan, Infanteriets øvingsavdeling nummer 3. Veke éin ved Skulekompaniets Aspiranttropp var for så vidt grei med utlevering av utstyr, samt informasjon om Forsvaret og tenesta. Frå andre veka vart det derimot andre bollar. Det minna mest om ein Realty-tv serie frå nyare tid: nokon skulle ut! Det var bare så og så mange plassar vidare. Men i staden for utstemning kan man vel trygt seie tenesta i seg sjølv ein oppmuntring til å slutte. Det var kjefting og masing frå morgon til kveld. Sengstrekken vart aldri stram nok, skone aldri blanke nok og tellekantane i skapet aldri rette nok. Om nokon glømde å låse skapet, tok dei geværet og ein måtte gjennom straffeeksersis for å få det attende. Verst var den aktivitet som på soldatspråket vart kalla jalla, etter det arabiske ordet for å «skunde på» (truleg eit lånord som ha komme gjennom UNIFIL-tenesta i Libanon).

To eksempel:

Velkomst-brosjyre for soldatane.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise