lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-episode 1

Forfattar: Frode Lindgjerdet

Kaserne OGNA. Foto utlånt av Rinnleirets Venner.

Vi låg på dei gamle trekasernene Ogna og Figga som låg heilt nordvest i leiren, parallelt med E6. Ein tidleg morgon i 4-tida vart vi vekt av eit salig rabalder. Ingen skjønte riktig med same kva som var på ferde. Somme trudde det var brannalarm, og stilte ut på oppstillingsplassen i hjelm og undertøy. Men det var ingen brannalarm. Vi vart ropt inn med ein høglydt kjeftbruk, og på veg gjennom gangen såg vi kva som hadde vekt oss - eit maskingevær med lausskott. Ein kan vel spørje kva ein med dagens HMS-regime ville sagt om å nytte slikt utstyr innandørs i eit gammalt brennbart trehus!

Men moroa var ikkje over med det. Vi vart kommandert til å stille ut i full krigsmundur. Eg venta at seansen skulle bli kortvarig så eg droppa å ha på meg sokkar for å spare tid. Det var ikkje særlig lurt. Vi var send rundt i et søvnig Steinkjer på joggetur. Så vidt eg hugsar gjekk ferda over Guldbergaunet og vidare mot Byafossen før oss vende attende til leiren. Og sokkelaus som eg var, blei det mange vassblemme. Så vart vi jaga inn i dei gamle garasjane som IR 13 hadde på nedsida av E6. Her skulle vi springe rundt og svare spørsmål samstundes som det ljoma black metall frå ein «gettoblaster» og Wagner-opera frå ein annan. Då det heile var ferdig, starta dagens teneste som ikkje noko hadde skjedd.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise