mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake

Forfatter: Kåre Vollen

Barakkelivet og kameratskapet gikk seg fort til, og ble et sterkt minne om Steinkjersannan. Foto utlånt av Rinnleiret Venner.

En ettermiddag i første uka av september 1953 startet 4-5 busser med soldataspiranter fra Romsdal fra Brannstasjonen i Molde med kurs for Steinkjer. En del stopp underveis for å ta på nye, men etter et lengre opphold på Oppdal (noen hadde tatt til seg litt forbudt drikke og måtte avkjøles) og med tilslutning av busser fra Nordmøre og Sunnmøre, kom kolonnen til Steinkjer på morgenkvisten.

Først anvisning av barakke og rom. Deretter marsj til stallene der det ble delt ut bolstrer og putevar som skulle pakkes med halm og tas med til rommet. Der var syv 2-etasjers jernsenger plassert ut fra en langvegg uten vindu samt en kortvegg. Litt tautrekking om over- eller underkøye. Møblementet pr. mann var enkelt: 1 køye, 1 krakk og 1 skap. For fellesskapet: 1 langbord med 2 benker samt en vedovn for 60 cm skived. Vedkassen var stor.

En som tilsynelatende hadde hatt en vond natt plasserte krakken sin ved køyen og plantet en tollekniv stående i setet med klar beskjed om at han skulle sove.


Og hvile ble det den dagen. ”Vent på ordre”. Utlevering av utstyr og legeundersøkelse. For noen var legeundersøkelsen viktig: 12 måneders tjeneste eller hjemreise. Noen prøvde seg med mer eller mindre vellykkede forsøk overfor helsepersonellet. Oppstilt i rekker med bar overkropp skulle det bl.a. tas tuberkuloseprøve, Pirquet. En av de riktig tøffe ”gutta” godtok ikke stortingspennen som sykesøsteren benyttet, her skulle kun hans kniv være god nok. Sykesøsteren, en tøff dame, tok han på ordet. Etter et par risp på armen med kniven, falt en noe for stor bukse til golvet og litt etterpå gikk gutten samme vei.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise