lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-forlegningen

Forfatter: Kåre Vollen

Kart over Steinkjersannan på 50-tallet. De eldste barakkene ved Kroghbakken er markert. Kartgrunnlag fra Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, 1953 - 1993.

Støttekompaniet som jeg tilhørte, hadde fått tilhold i de gamle hvite barakkene nærmest Krogh-bakken. Barakken fra ca. 1915 var selvfølgelig uten isolasjon og hadde enkelt gulv. Et relativt stort kvisthull i gulvet virket litt spesielt den første tiden, men fikk etter hvert funksjon som ”sluk” under rengjøring av rommet.

Til personlig renhold var det et tilbygd vaskerom med vaskerenner og kraner for varmt og kaldt vann. I enden av utbygget var det satt opp noen dusjer. Utstyret var til stede men funksjonaliteten var heller dårlig. Varmvatten var det så som så med. Ved kuldegrader frøs kraner og vann. Vinteren 1953/54 var av den gode gamle sorten – kald og langvarig. Til varmehjelp i køya hadde vi laken og 1 ullteppe. Når kulda satte inn fikk vi ett ekstra teppe. Om teppene var av ren ull var vel tvilsomt. De virket ”krigstrette”. Fyringsvakt hele natta måtte til når det var som kaldest og stakkars den som sovnet på den vakta.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise