fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-33-generasjonen

Forfatter: Kåre Vollen

Rep.øvelse våren 1951. Foto utlånt av Steinar Bruun.

33-generasjonen hadde det laveste fødselstall på nær 100 år inntil da. Dette gjorde seg utslag i at troppene som skulle ha 32 soldater måtte operere med 18-22 soldater. Selv om de internasjonale konfliktene i 1953/54 var relativt få (Koreakrigen - fred i 1953) ble vi minnet av kapt. Mathiesen om at vi var færre som måtte løse den totale verneoppgaven for landet. For oss betydde det også tidvis bare 10-12 mann på rommet. Vi misunte imidlertid de kompaniene som hadde fått barakkene i den nordre delen av leiren, ”tyskerbarakkene” som hadde 6-7 soldater på rommet.

Forholdet befal soldat opplevdes som greit. De med nyere utdanning hadde tydelig fått en ”mykere” holdning til behandling og omgang med soldatene. Det var sjelden å oppleve at noen ble mobbet eller herset med. Den militære orden ble likevel opprettholdt.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise