lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-klær, sko, våpen

Forfatter: Kåre Vollen

Amerikansk Garand rifle - en av mange forskjellige våpen fra ulike nasjonaliteter. Foto: Wkimedia Commons.

Klær og sko var det store problemet. Skoutrustningen var ”Trumansko” (amerikanske marsjsko)og randsydde beksømsko av dårlig lær. I stedet for strømper (alltid hull), brukte de fleste fotkluter som var OK når en lærte seg å legge klutene riktig rundt foten. Uniformen var en blanding av amerikanske og britiske/canadiske velbrukte ”battledresser”. Dessuten en arbeidsuniform til daglig tjeneste. Vis jeg ikke husker feil, fikk vi nye norske, grønne permuniformer på nyåret 1954 med en vesentlig militær mangel – buksepressen satt ikke.

Bevæpningen var som klærne, en nasjonsblanding. Tysk maskinpistol, først tyske Mausergevær senere amerikansk Garand selvlader, både norsk og engelsk mitraljøse. Våpnene var i rimelig god stand. Hjelmen var tysk.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise