torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-velferden

Forfatter: Kåre Vollen

Fritidskurs på 50-tallet. Foto fra Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, 1953 - 1993.

Nevnes må Velferden. Den var av stor betydning spesielt for oss som ikke var fra Nord-Trøndelag. Permisjonsbusser til Trondheim på lørdager etter tjeneste og retur søndag. Leiravis med skriveadgang for soldatene, kveldskurs bl.a. handelsfag, div. konkurranser som trøndersk mesterskap i bridge på Brekstad med både soldat- og offiserpar. Et viktig senter var kantina med informasjonstavle, radio, nyhetsoppslag, salg av div. varer fra tobakk til karbonader, toalettsaker osv. m.a.o. kioskvarer. En fant også varer som kunne stille sulten etter en middag som ikke ville ned. Det ble vist film relativt ofte i kinobarakka. Ikke de største og siste oppsetningene, men kvelden på barakka ble kortere.

Inntrykket var at velferdsstaben utførte et godt arbeid for oss soldater etter den tids krav og forventninger.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise