mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-leirliv og byliv

Forfatter: Kåre Vollen

Festsalen i 2. etasje i det nybygde Samfunnshuset på Torget var fullsatt av militære og sivile når det var dans. Foto utlånt av Harald Duklæt.

Maten – kanskje det mest kommenterte emnet i tjenestetiden. Å tilfredsstille smaken til så mange med 1 middagsrett er i utgangspunktet umulig. Å koke fisk i store panner og få den over på fatet til soldaten som fiskestykker, er en virkelig prestasjon. På den annen side var vi heller ikke bortskjemte etter krigen med rasjonering og gjenreisning. Som ungdommer flest var vi sultne hele dagen.
Byen og soldatene gjennomgikk de vanlige prosessene ved hvert kull. Etter forbud mot å gå utenfor leiren i 14 dager, ble det soldatslepp. Oppsamlet og innesperret irritasjon fikk fritt utløp med god hjelp av diverse uetterrettelige oppkommer av fludium på gatenivå og mer kommersielle kilder – restaurantene. Resultat: Militærpoliti, kakebu, permnekt osv. Vi lærte oss også et nytt ord i tillegg til det militære vokabular - ”karsk”.

Nevnes må dansetilstellingene på Samfunnshuset som var strålende nytt (ferdig våren 1953) med lange benker langs veggene fulle med danseglade damer. Et tiltak som tilsynelatende dempet en del innstengt energi.

Min tjeneste kan imidlertid ikke sammenlignes med de øvrige da jeg tidlig ble kommandert til tjeneste som ”Admis.assistent” (assistent for administrasjonsoffiseren). En tjeneste som gikk ut på å holde depotet for støttekompaniet i orden, med alt som en soldat hadde på seg til enhver situasjon samt mottak og utlevering av skiftetøy. Dessuten en del teknisk utstyr og våpen.

Jeg må vedgå at min opplæring i mitraljøsetroppen ble sporadisk og styrt av om noe på dagseddelen var interessant – og selvfølgelig av arbeidsmengden på depotet. Jeg hadde det bra.

Vi var det første kullet etter den nye ordningen med 4 øvingsavdelinger for Infanteriet som gjennomførte en ½- årig utdanning ved IØ III på Steinkjersannan før overføring til brigadene. For vårt vedkommende til 1BN Brigaden i Nord-Norge for nye 6 måneder, men det er en annen historie.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise