søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Fremtiden

Forfatter: Liv Welde Vikan

Kasernen Namdalen med Sannan Barnehage og Studentbarnehagen. Foto: Harald Duklæt.

20.06.12 gjorde kommunestyret i Steinkjer følgende vedtak:

"Barnas Hus" legges ned. Fire nye avdelinger samorganiseres med Sannan barnehage. Studentbarnehagen forblir i sine nåværende lokaler. Åpen barnehage samlokaliseres med Sannan barnehage. Kapasitetsutvidelsen av Sannan barnehage må samordnes med Steinkjer skoles arealbehov. Arealene utvikles til beste for Steinkjer skole og Sannan barnehage.

Det er pr. 01.02.13 laget skisser av barnehagebygg på Kinobrakktomta, som innbefatter riving av kinobrakka. Det er parallelt satt i gang et "mulighetsstudium" for skolen, dvs hva vi har av skolebygg i dag, hvilke behov skolen vil ha framover, og hvilke løsninger som kan være mulig.

Sak om plan for barnehage på Sannan og mulighetsstudiet for Steinkjer skole legges fram til behandling i samme møte i juni for å ivareta vedtaket om at arealene utvikles til beste for Steinkjer skole og Sannan barnehage.


Kilder:
Odd Asbjørn Mediaas: Fra Griffel til PC, ny utgave 2012
Steinkjer Saga nr 2/2004: Jubileumsutgave, Steinkjer skole 100 år
Steinkjer skole: Virksomhetsplan 2012 – 2015

Mer opplysninger finnes også på www.steinkjerleksikonet.no

Steinkjer skole
Skoleanlegget
Kaserne Namdalen
Kinobrakka
Fremtiden