torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover

Forfatter: Kjell A. Flyum

Oberstøytnant Øystein Fjærli inspiserer vaktpersonalet. (Oblt Fjærli var IØ-sjef 24.04.62 - 30.09.67). Foto utlånt av Magne Mikalsen.

Jeg møtte til min plikttjeneste på IØ III i januar 1963 for å starte som sersjantaspirant. Sersjantaspirant måtte jeg være i 3 mnd. for å bli «ekte» sersjant. Besto jeg ikke denne «prøven» var ikke Forsvaret noen fremtidig arbeidsplass for meg. Heldigvis gikk det bra.

Jeg meldte meg på IØ-sjefen oberstløytnant Fjærlis kontor, klar til tjeneste. Noen formanende ord fra han, så ble jeg med kompani A med kp-sjef kaptein Jensen videre opp til tropp 1 med troppssjef fenrik Fondal og hans troppsbefal. Jeg kom til et kompani med voksne og rutinerte befal og ble mottatt på en god og inkluderende måte hvor alt dreide seg om å prøve å gjøre en god jobb, forberede seg godt til de instruksjoner du skulle ha og behandle soldatene på en god måte, streng men rettferdig og med empati for eventuelle problemer enkelte kunne ha. Den behandlingen rekrutten Frode Lindgjerdet beskriver i artikkelen «Soldatminner fra Sannan 6/1993» var etter min mening under enhver kritikk.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise