lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-innrykk

Forfatter: Kjell A. Flyum

Kart og bilde av nordre del av leiren. Hus nr. 90 Ekserserhuset eller Ekserserhallen (Eks.hallen) er markert. Foto fra Flyum, Minsås: Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, 1953 - 1993.

Innrykkene skjedde de første årene tre ganger hvert år, før de etter hvert ble gjennomført fire ganger per år. Etter å ha hentet de nye innkalte på stasjonen og ført de til ekserserhallen ble rekruttene opplest og registrert og fordelt i puljer på 20/25 stykker. Alle skulle til samme kompani. Puljeførerne tok da med sitt personell og startet runddansen til legekontroll med de obligatoriske sprøyter, utlevering av våpen, uniformer, henvisning til de rom de skulle forlegges, noe som da viste soldatene hvilket kompani og hvilken tropp de skulle tilhøre. Når puljefører var ferdig med sine gjøremål var det troppsbefal som tok over med innføring av romorden og skaporden med tellekanter og oppreiding av senger med sengestrekk. Her ble det satt høye krav til rekruttene. Dette var en hektisk tid.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise