fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-pinlig hending

Forfatter: Kjell A. Flyum

Willys-jeep. Foto utlånt av Rinnleirets Venner.

I forbindelse med oppropet i ekserserhallen var jeg selv involvert i en noe komisk hendelse ved ett innrykk. Det sto nemlig en sivil person utenfor vakta med en veske i hånden. På meg virket han litt desorientert, så jeg huket fatt i han og ba han møte i ekserserhallen på den andre siden av veien. Mannen prøvde seg med et «men», men ble rask avspist med «ikke noe men, møt opp i bygningen over veien». Her ble kommandostemmen brukt, så vedkommende skjønte sikkert at protester ikke nyttet. Oppropet i ekserserhallen gikk sin gang, men til sist sto det en enslig person igjen som ikke fantes i noen papirer. Det var mannen som jeg beordret inn i hallen til opprop. På spørsmål om hva han gjorde der, svarte han at han bare sto utenfor vakta og ventet på skyss etter endt arbeidsdag, og at han skulle hjem til middag. Pinlig for meg? Selvfølgelig. Mannen ble imidlertid kjørt hjem i en av militærets Willys-jeeper av undertegnede.

Etter hvert ble alle opprop flyttet fra ekserserhallen til kinosalen inne i leiren.


Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise